az

İNŞAAT SİSTEMLƏRİ

MİNERAL ƏSASLI DEKORATİV FASAD ÖRTÜKLƏRİ

QATQI SİSTEMLƏRİ

"AĞDAĞ" Gips incə, lepka və paduqalar üçün

"AĞDAĞ" Gips incə, lepka və paduqalar üçün

Məhsul sərfiyyat hesablayıcısı


PDF yüklə


Sifariş et


İstifadə qaydaları

Çap et


Məhsul haqqında

Təbii gips daşının lazımi temperaturda bişirilməsindən alınan yüksək keyfiyyətli, ekoloji təmiz, ağ rəngli incə gipsdir. AZS 046 (TS 370) standartına uyğundur.

İstifadə sahələri

Bu məhsuldan:

 • lepka və paduqaların hazırlanılmasında;
 • gips lövhələrin və arakəsmə tavaların hazırlanmasında istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • rahat hazırlanır və tətbiq olunur;
 • çatlamır və möhkəmdir;
 • istilik və səs izolyasiya xüsusiyyətlərinə malikdir;
 • temperatura davamlıdır;
 • ekoloji cəhətdən təmizdir;
 • insan orqanizmi üçün zərərsizdir;
 • təbii gips parlaqlığına malikdir.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. Lepka (dekorativ gips məmulatı) və paduqaları yapışdırmazdan əvvəl divar və tavan səthlərin yoxlanılmış və möhkəm olmasına diqqət etməli, səthi yapışmağa mane olan qalıqlardan təmizlədikdən sonra hamar və düz səth almaq üçün AĞDAĞ astar və AĞDAĞ üzlükdən və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli təmir məhsulundan divar və tavanın suvanmasında istifadə edilməlidir.

Qarışdırılması. 10 kq-lıq AĞDAĞ Gips incə məhsulunu 30 saniyə ərzində hissə-hissə 6,5-7,0 litr suya səpin və 2-3 dəqiqə ərzində xüsusi qarışdırıcı və ya əl aləti ilə qarışdırın.

Tətbiqi. Alınan qarışıqdan binaların daxilində inşaat məqsədi ilə, dekorativ gips məmulatların (lepka və paduqa) hazırlanmasında, arakəsmə gips tavaların və gips lövhələrin hazırlanmasında istifadə edin. Hazırlanmış qarışığı 8-12 dəqiqə ərzində işlədin. İstifadə müddəti keçmiş qarışıqdan istifadə etməyin.

Tövsiyələr. AĞDAĞ Gips incə-nin istifadə olunduğu mühitin temperaturu +50C-dən aşağı və +300C-dən yuxarıdırsa, lazımi temperatur təmin olunmalıdır. İsti (+300C-dən yuxarı), yağışlı və küləkli havalarda istifadə edilməməlidir. Qarışığın hazırlandığı bidon və avadanlıqlar hər zaman təmiz olmalıdır. Avadanlıq və alətləri istifadədən dərhal sonra su ilə yuyub təmizləmək lazımdır. Çirkli qablar və alətlər qarışığın işləmə müddətini qısaldır.

Dekorativ məmulatlar hazırlanarkən kəndir və ya süni liflərdən istifadə edilməsi tövsiyə olunur. Gipsin daxilinə kəndir və ya xüsusi liflər yerləşdirməklə məmulatların sınma və qırılma riskini azaltmaq mümkündür.

Texniki göstəricilər

Rəngi

İstifadə temperaturu

+50 C÷+300C

Bərkimə müddəti:

 • başlanğıc
 • son

 

8-12 dəqidə

17-22 dəqiqə

Yayılma miqyası

140 -180 mm

Su udma qabiliyyəti

34 - 38%

Su/gips nisbəti

6,5 -7,0 litr su/ 10 kq gips

Quruma müddəti

təqribnən 1 gün

Möhkəmlik həddi:
-əyilmədə
-sıxılmada


4,5-5,5 MPa
10,5 MPa

 • quru halda məhsulun tökmə sıxlığı
 • istifadəyə hazır məhlulun sıxlığı

0,64 kq/ litr
1,48 kq/ litr

Səthin möhkəmliyi

125 -130 Shore D

Qablaşdırma

30 kq-lıq laminasiyalı polipropilen kisələrdə, 2 və ya 3 qatı kraft kağızı və 1 qatı polietilendən ibarət 25 kq-lıq kisələrdə

Sərfiyyat

Sərfiyyatı dəyişkəndir. İstifadə zamanı itkinin olmamasına görə eyni çəkili digər gipslərlə müqayisədə quru litrə ağırlığı az olduğuna görə AĞDAĞ Gips incə daha məhsuldar olub, 5% daha artıq lepka və paduqa hazırlamağa imkan verir. Bu da 100 kisə 30 kq-lıq Ağdağ Gips incə üçün 150 kq qənaət deməkdir.

Saxlanma müddəti və qaydası

Paketlənmiş kisələr döşəməyə toxunmamaq şərti ilə qapalı yerlərdə, taxta altlıqlar üzərində, bir-birinin üstündə maksimum 10 ədəd olmaqla quru anbarlarda 6 ay saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • AĞDAĞ Gips incə istifadə olunan zaman suyun və qabların təmiz olmasına xüsusi diqqət edin;
 • gipsə sudan başqa heç bir maddə qatmayın;
 • yuxarıdakı göstəricilər +230C±20C temperatur və 50% +5% rütubətli şəraitdə aparılan sınaqlar nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

 • Texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A" şirkəti məhsulun keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə görə məsuliyyət daşıyır;
 • Şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə halları zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A" şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • Şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • Texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!