az

İNŞAAT SİSTEMLƏRİ

MİNERAL ƏSASLI DEKORATİV FASAD ÖRTÜKLƏRİ

QATQI SİSTEMLƏRİ

"IZOLATEXE UV Super" Hidroizolyasiya qarışığı (toz+maye),7 bar, içməli su məkanları üçün, ultrabənövşəyi şüalara (UV) qarşı davamlı,elastik,su keçirməz

"IZOLATEXE UV Super" Hidroizolyasiya qarışığı (toz+maye),7 bar, içməli su məkanları üçün, ultrabənövşəyi şüalara (UV) qarşı davamlı,elastik,su keçirməz

Məhsul sərfiyyat hesablayıcısı


PDF yüklə


Sifariş et


İstifadə qaydaları

Çap et


Məhsul haqqında

Sement və akrilik əsaslı, ikikomponentli, su vasitəsilə gələn duzlara və atmosferdəki qazlara qarşı maneə qatı əmələ gətirən, beton və sement əsaslı səthlərə həm daxildən, həm də xaricdən çəkilə bilən hidroizolyasiya məhsuludur. TŞ AZS 31 43498-05-2005 texniki şərtin tələblərinə uyğundur. İçməli su məkanları üçün, ultrabənövşəyi şüalara (Uv) qarşı davamlı.

İstifadə sahələri

Bu su izolyasiya məhsulundan:

 • daxili və xarici məkanlarda, şaquli və üfüqi səthlərdə suyun axını istiqamətində;
 • binaların özüllərinin su izolyasiyasında;
 • divarların xaricdən son qatı üzərində;
 • terraslarda, balkonlarda; tualet, hamam, mətbəx və s. daim nəm olan yerlərdə;
 • üzmə hovuzlarında;
 • içməli və istifadəyə yararlı su hovuzlarında;
 • dəniz suyu kanallarında;
 • duzlu suya qarşı maneə yaradan istənilən sahələrdə;
 • beton səthlərin karbonatlaşmasında və xlora qarşı qorunmasında;
 • bitkilərin əkildiyi yerlərin su izolyasiyasında istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • 1 mm qalınlığında İzoLatexe UV Super karbonatlaşmaya qarşı 80 mm-dən çox betonla eyni dərəcədə qorumanı təmin edir;
 • su keçirmir və 7 bar su təzyiqinə qarşı dözümlüdür;
 • yapışma dərəcəsi yüksək səviyyədədir;
 • istifadəsi və çəkilməsi asandır;
 • rəngi ağdır və ultrabənövşəyi şüalara qarşı dözümlüdür;
 • su buxarını yaxşı keçirir;
 • məhsulun istifadəsi uzunmüddətlidir;
 • donma və açılmaya qarşı dözümlüdür;
 • karbon dioksid və xlor ionlarına qarşı çox dözümlüdür;
 • adi su izolyasiya məhsullarının çəkilməsinə 7-28 gün lazım olduğu halda, İzoLatexe UV Super betonun tökülməsindən 24 saat sonra istifadə oluna bilər;
 • içməli su anbarlarında istifadə oluna bilər.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. Su ilə təmasda olan sement əsaslı səthlərin sağlam, dözümlü, tozsuz, təmiz və ölçülərin düzgün olmasına diqqət yetirilməlidir. Səth, yapışma müqavimətini zəiflədən bütün növ yağ, pas və parafin qalıqlarından tamamilə təmizlənməli və xırda qırıntılar qalmamalıdır. Səthdəki xırda dəmir və taxta parçaları çıxarılmalı, əmələ gələn boşluqlar Filkret təmir qarışığı və ya standartlara uyğun istehsal edilmiş digər bu tipli təmir qarışığı ilə doldurulmalıdır.

İstifadə olunacaq səth yaxşıca isladılmalı, yarım qurumuş hala gələnə qədər gözlənilməlidir. Əgər səth yaxşı isladılmazsa, istifadə müddətində səth məhsulun suyunu sürətlə özünə çəkər və donuq görünüş əmələ gələr. Buna görə də yüksək temperaturda və küləkli havada ilk qata çəkilən məhsula komponent B-nin kütləsinin 10%-i qədər su əlavə edilməlidir.

Qarışığın hazırlanması. Maye tərkibli 8 kq-lıq B komponentini təmiz bir qarışdırma qabına boşaldın və üzərinə toz tərkibli 25 kq-lıq A komponentini yavaş-yavaş əlavə edin və 400-600 dövr/dəqiqəlik bir qarışdırıcı ilə 3-5 dəqiqə bircinsli məhlul əldə edilənə qədər qarışdırın. Təxminən 3-5 dəqiqə saxladıqdan sonra yenidən 30 saniyə müddətində bircinsli məhlul əldə edilənədək qarışdırın.

Tətbiqi. Hazırlanmış İzoLatexe UV Super qarışığını xüsusi fırça ilə iki və ya üç qat çəkin. Fırçanın istifadə istiqaməti hər qatda bir-birinə perpendikulyar olmalıdır. Qatların çəkilməsi arasındakı müddət mühitin şəraitindən asılı olaraq dəyişə bilər.

Tövsiyələr. İstifadə olunacaq səthin tempraturu +50C-dən aşağıdırsa və ya +320C-dən yuxarıdırsa, lazımi temperatur təmin olunmalıdır. Yağışlı, küləkli və həddindən artıq yüksək temperaturlu hava şəraitində istifadə olunmamalıdır.

+230C-də istifadə olunan İzoLatexe UV Super 2 gündən sonra mexaniki dözümlülük əldə edir, 7 gün sonra sukeçirməz vəziyyətə gəlir və son nəticəyə 14 gün sonra çatır. Xarici səthlərdə istifadə olunduğu halda səth ilk 24 saat günəşdən, yağışdan, küləkdən və donmadan qorunmalıdır.

Sement və akrilik əsaslı sistemlərin istifadə və reaksiya müddəti mühit və səthin temperaturuna, havadakı rütubət nisbətinə qarşı həssasdır. Temperatur aşağı olarsa, reaksiyanın sürəti azalır, bu da işin görülmə müddətini uzadır. Temperatur yüksək olarsa, reaksiyanın sürəti artır və yuxarıda adları çəkilən digər müddətlər azalır. Məhsulun nəmi özündə saxlaması və maksimum effekt əldə edilməsi üçün temperaturun məsləhət görülən dərəcədən aşağı düşməməsinə diqqət yetirilməlidir. Bir qat yaş təbəqənin qalınlığı 2 mm-dən çox olmamalıdır.

Texniki göstəricilər

Görünüşü:

 • komponent A
 • komponent B

 

bəyaz toz

ağ maye

İstifadə temperaturu

+50C - +320C

Maye/toz nisbəti

8 litr ağ maye/25 kq toz

Qarışığın həcm kütləsi

1,8 kq/m3

İstifadə müddəti

2 saat

İstifadəyə verilmə müddəti

2 həftədən sonra

Su təzyiqinə qarşı müqaviməti

7 bar

Qatlar arası gözləmə müddəti

4-6 saat

Qablaşdırma:

 • toz

 

 • maye

 

2 və ya 3 qatı kraft kağızı, 1 qatı polietilendən ibarət olan 10 və 25 kq-lıq kisələrdə

3,2 və 8 litrlik plastik bidonlarda

Sərfiyyat

Birinci qatın sərfiyyatı

1,50 kq/m2

İkinci qatın sərfiyyatı

1,50 kq/m2

Üçüncü qatın sərfiyyatı

1,0 kq/m2

Saxlama müddəti və qaydası

Toz tərkibli komponent ağzı açılmamış qablarda, sərin və quru şəraitdə, taxta altlıqlar üzərində üst-üstə 10 kisə olmaqla, maye tərkibli komponent isə donmadan qorunmaqla plastik bidonlarda üst-üstə 3 cərgə olmaqla 12 ay saxlanıla bilər. Saxlandığı mühitin temperaturu 00C-dən aşağı olarsa B tərkibli maddə dona bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • məhsulun sement əsaslı və kimyəvi qatqılarla zəngin olduğunu nəzərə alaraq, dəriyə və ya gözə düşdükdə dərhal su ilə yuyun;
 • isitifadə qaydalarında qeyd edilməyən heç bir əlavə maddə qatmayın;
 • yuxarıdakı göstəricilər +230C±20C temperatur və 50% +5% rütubətli şəraitdə aparılan sınaqlar nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A” şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!