az

İNŞAAT SİSTEMLƏRİ

MİNERAL ƏSASLI DEKORATİV FASAD ÖRTÜKLƏRİ

QATQI SİSTEMLƏRİ

"ROKOL" hammerton boya

"ROKOL" hammerton boya

Məhsul sərfiyyat hesablayıcısı


Sifariş et


Çap et


MƏHSUL HAQQINDA

Tez quruyan, stiren alkid əsaslı, son qat dekorativ metal boyasıdır.

İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ

Hər cür metal səthlərə,makinalara ,dəmir konstruksiyalara son qat dekorativ boya kimi istifadə olunur.

İSTİFADƏ QAYDALARI

Səthin hazırlanması: Səth boya vurulmamışdan qabaq yagdan,çirkdən,tozdan ən başlıcası köhnə boyadan təmizlənməlidir.

Qarışığın hazırlanması: İstifadədən qabaq boya lazımi miqdarda  ROKOL sellülozik tinerlə və ya digər oxşar məhsulla incəldilməlidir.

Tətbiqi: Boyanı səthə püskürtmə aparatı ilə vurmaq lazımdır. İşlər bitdikdən sonra ləvazimatları sellülozik tinerlə təmizləmək lazımdır.

Tövsiyələr: İşlər bitdikdın sonra boyanın qapağını kip bağlamaq lazımdır.

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏR

Tərkibi                                                 Alkid qətranı

Rəngi                                                   Müxtəlif rənglərdə

Sıxlığı                                                  1.0-1.1 qr/ml

Quru qalığı                                           47%±3

Quruma müddəti-toxunma quruma        20-25 dəq.

Tam quruma                                        24 saat

Sərfiyyat                                             1l/13-15 m²

Saxlama müddəti                                Sərin,quru yerdə saxlamaqla bir ildir

Qablaşdırma                                       0.85; 2.5 l-lik dəmir qablarda

 

XƏBƏRDARLIQLAR

                Boyanı uşaqların əli dəyməyəcəyi yerlərdə saxlayın;

                Ağzı bağlı qablarda, sərin yerdə saxlayın;

                Oddan uzaq tutun;

                Tez alışandır;

                Gözləri qıcıqlandırır.

 

ZƏMANƏT VƏ TEXNİKİ DƏSTƏK

Şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə  “Mətanət  A" şirkəti məsuliyyət daşımır.