az

İNŞAAT SİSTEMLƏRİ

MİNERAL ƏSASLI DEKORATİV FASAD ÖRTÜKLƏRİ

QATQI SİSTEMLƏRİ

"ROKOL" lüks parlaq boya

"ROKOL" lüks parlaq boya

Məhsul sərfiyyat hesablayıcısı


Sifariş et


Çap et


MƏHSUL HAQQINDA

Alkid qətranı əsaslı, yüksək  parlaqlıq və örtmə gücünə malik son qat boyadır.

                                                        

İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ

Hər cür taxta və beton və suvanmış səthlərdə

metal səthlərin dekorativ olaraq son qat boyanmasında istifadə olunur. 

 

İSTİFADƏ QAYDALARI

Səthin hazırlanması. Səth təmiz və hamar olmalı, boyanacaq səthlər yağ, kir, pas və hər növ qalıqlardan təmizlənməlidir.

Tətbiqi. 1 litr ROKOL Lüks Parlaq boyası fırça və ya vərdənə ilə tətbiq olunduqda 50-100 ml, püskürtmə aparatı ilə tətbiq olunduqda isə 100-150 ml ROKOL Sintetik Tinerlə və ya digər oxşar məhsulla yumşaldılmalıdır. Məhsul səthə ikiqat çəkilməlidir, qatlar arasında 24 saat gözlənilməlidir.

 

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏR

Rəngi                                   ağ və döşəmə rəngi

Məhsulun quruluşu              alkid  qatranı əsaslı

Quru qalığı                           67%

Sıxlığı                                 1,05 kq/litr

Tam quruma müddəti          24 saatdan sonar

Qablaşdırma                       0,85;  3,75  və 15,0 litrlik dəmir qablarda

 

SƏRFİYYATI

1 m2 səthə 125-150 qr boya istifadə oluna bilər.

 

SAXLAMA MÜDDƏTİ VƏ QAYDASI

Açılmamış qablarda, quru şəraitdə 2 il saxlanıla bilər.

 

XƏBƏRDARLIQLAR

boya buxarının nəfəsə daxil olmaması və  həmçinin dəriyə və gözə düşməməsi üçün fərdi mühavizə vasitələrindən istifadə edin;

uşaqların əli çatmayan  yerlərdə saxlayın;

oddan qoruyun.

 

ZƏMANƏT VƏ TEXNİKİ DƏSTƏK

“Mətanət A” yalnız şirkətin mütəxəssislərinin gördüyü işlərə zəmanət  verir. Şirkət təlimatdan kənar istifadə nəticəsində

yarana biləcək problemlərə görə məsuliyyət daşımır.

Şirkət məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarınauyğunluğuna zəmanət verir.