az

İNŞAAT SİSTEMLƏRİ

MİNERAL ƏSASLI DEKORATİV FASAD ÖRTÜKLƏRİ

QATQI SİSTEMLƏRİ

"Ak Deniz" kartonpiyer 30 kq

"Ak Deniz" kartonpiyer 30 kq

Məhsul sərfiyyat hesablayıcısı


Sifariş et


Çap et


MƏHSUL HAQQINDA

Təbii gips daşının lazımi temperaturda bişirilməsindən alınan yüksək keyfiyyətli, ekoloji təmiz, ağ rəngli incə gipsdir. AZS 046 (TS 370) standartına uyğundur.

İsSTİFADƏ SAHƏLƏRİ

Bu məhsuldan:

 • lepka və paduqaların hazırlanılmasında;
 • gips lövhələrin və arakəsmə gips tavaların hazırlanmasında istifadə olunur. 

ÜSTÜNLÜKLƏRİ

 • rahat hazırlanır və tətbiq olunur;
 • çatlamır;
 • möhkəmdir;
 • istiliyi və səsi izolyasiya edir;
 • temperatura davamlıdır və  ekoloji cəhətdən təmizdir; 
 • insan orqanizmi üçün zərərsizdir;
 • təbii gips parlaqlığına malikdir.

İSTİFADƏ QAYDALARI

Səthin hazırlanması. Lepka  (dekorativ gips məmulatı) və paduqaları yapışdırmazdan əvvəl divar və tavan səthlərin yoxlanılmış və möhkəm olmasına diqqət etməli, səth yapışmağa mane olan qalıqlardan təmizlənməlidir. Bundan sonra hamar və düzgün səth almaq üçün astar və üzlük şpaklyovkalardan  divar və tavanın suvanmasında  istifadə edilməlidir.

Qarışığın hazırlanması. 10 kq-lıq Kartonpiyer məhsulunu 30 saniyə ərzində 6,5-7,0 litr suya hissə-hissə səpin və 2-3 dəqiqə ərzində xüsusi qarışdırıcı və ya əl aləti  ilə qarışdırın.

Tətbiqi. Hazırlanmış Kartonpiyer qarışığını dekorativ gips məmulatların (lepka və paduqa),  arakəsmə gips tavaların və gips lövhələrin hazırlanmasında istifadə edin. Hazırlanmış qarışığı 8-12 dəqiqə ərzində işlədin. İstifadə müddəti keçmiş Kartonpyer qarışığından istifadə etməyin.

Tövsiyələr. Məhsulun istifadə olunduğu mühitin temperaturu +50C-dən aşağı və +300C-dən yuxarıdırsa, lazımi temperatur təmin olunmalıdır. İsti (+300C-dən yuxarı), yağışlı və küləkli havalarda istifadə edilməməlidir. Qarışığın hazırlandığı bidon və avadanlıqlar hər zaman təmiz olmalıdır. Çirkli qab və alətlər qarışığın işləmə müddətini qısaldır. Avadanlıq və alətləri istifadədən dərhal sonra su ilə yuyub təmizləmək lazımdır. Dekorativ məmulatlar hazırlanarkən kəndir və ya süni liflərdən istifadə edilməsi tövsiyə olunur. Gipsin daxilinə kəndir və ya xüsusi liflər yerləşdirməklə məmulatların sınma və qırılma riskini azaltmaq mümkündür.

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏRİ

Rəngi

İstifadə temperaturu

+5C÷+30 0C

Bərkimə  müddəti:

 • başlanğıc
 • son

 

8-12 dəqiqə

17-22 dəqiqə

Yayılma miqyası

140-180 mm

Su udma qabiliyyəti 

34-38%

Su/gips nisbəti

6,5-7,0 litr su/10 kq gips

Quruma müddəti

təqribən 1 gün

Möhkəmlik həddi:

 • əyilmədə
 • sıxılmada

 

4,5-5,5 MPa

10,5 MPa

 • Quru halda məhsulun tökmə sıxlığı
 • İstifadəyə hazır məhlulun sıxlığı

0,64 kq/ lit

1,48 kq/ litr

Səthin möhkəmliyi

125-130  Shore D

Qablaşdırma

30 kq-lıq laminasiyalı polipropilen kisələrdə,   2 və ya 3 qatı kraft kağızı  və 1 qatı polietilendən ibarət 30 kq-lıq  kisələrdə

 

SƏRFİYYAT

Sərfiyyatı dəyişkəndir. İtkinin olmamasına görə istifadə zamanı eyni çəkili digər gipslərlə müqayisədə quru litrə ağırlığı az olduğundan  AKDENİZ Kartonpiyer daha məhsuldar olub, 5% daha artıq lepka və paduqa hazırlamağa imkan verir. Bu da 100 kisə 30 kq-lıq AKDENİZ Kartonpiyer üçün 150 kq qənaət deməkdir.

SAXLAMA MÜDDƏTİ VƏ QAYDASI

Paketlənmiş kisələr döşəməyə toxunmamaq şərti ilə qapalı yerlərdə,  taxta altlıqlar üzərində, bir-birinin üstündə maksimum 10 ədəd olmaqla, quru anbarlarda 6 ay saxlanıla bilər.

XƏBƏRDARLIQLAR

 • AKDENİZ Kartonpiyer istifadə olunan zaman suyun  və qabların təmiz olmasına xüsusi diqqət edin;
 • məhsula   sudan başqa heç bir əlavə maddə qatmayın;
 • yuxarıdakı göstəricilər +230C±20C  temperatur və  50% + 5%  rütubətli şəraitdə aparılan sınaqlar nəticəsində əldə olunmuşdur.  Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

ZƏMANƏT VƏ TEXNİKİ DƏSTƏK

 • texniki göstəricilərdə  qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A" şirkəti yalnız məhsulun keyfiyyətinə görə məsuliyyət daşıyır;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər  istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə  “Mətanət  A" şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır; 
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!