az

İNŞAAT SİSTEMLƏRİ

MİNERAL ƏSASLI DEKORATİV FASAD ÖRTÜKLƏRİ

QATQI SİSTEMLƏRİ

"ROKOL" sutut boya

Məhsul haqqında

Su ilə qarışdırılaraq divara vurulduqda səth üzərində elastiki təbəqə yaradan, akrilik sopolimer əsaslı boyadır.

İstifadə sahələri

Bu boyadan:

 • nəmin və rütubətin qarşısını almaq məqsədilə hər növ beton, kərpic, keramika və s. səthlərdə istifadə olunur.

Üstünlükləri

 • səth üzərində elastik təbəqə yaradır;
 • səthin hava qəbul etməsinə maneçilik törətmir;
 • tərkibində xüsusi antimikrob maddələr olduğuna görə mikroorqanizm və bakteriyaları səthə yaxın buraxmır;
 • nəmin və rütubətin qarşısını alır.

Səthin hazırlanması. Boya çəkiləcək səthlər toz, yağ, parafin və s. qalıqlardan təmizlənməli, quru və təmiz səth 100% su ilə yumşaldılaraq bir qat astar vurulmalıdır.

Tətbiqi.
 Astarın üzərindən yumşaldılmadan iki qat ROKOL SUTUT vurulur. Qatlar bir-birinə perpendkulyar şəkildə vurulmalıdir. Qatlar arasında ən azı 24 saat gözlənilməlidir. Boya fırça və ya vərdənə ilə səthə çəkilməlidir.

Texniki göstəricilər

Məhsulun quruluşu

akrilik sopolimer əsaslı

Quru qalığı

67%

Sıxlığı

1,39 kq/litr

Tam quruma müddəti

24 saatdan sonra

Qablaşdırma

3,5; 10,0 və 25,0 kq-lıq plastik qablarda

Sərfiyyatı

1 m2 səthə 1,0-2,0 kq boya istifadə oluna bilər.

Saxlama müddəti və qaydası

Ağzı açılmamış qablarda, quru şəraitdə 2 il saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

 • boya buxarının nəfəsə daxil olmaması və həmçinin dəriyə və gözə düşməməsi üçün fərdi mühavizə vasitələrindən istifadə edin;
 • uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlayın;
 • oddan qoruyun.

Zəmanət və texniki dəstək

 • texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
 • “Mətanət A" şirkəti məhsulun keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə görə məsuliyyət daşıyır;
 • şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə halları zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A" şirkəti məsuliyyət daşımır;
 • şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
 • texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!