az

İNŞAAT SİSTEMLƏRİ

MİNERAL ƏSASLI DEKORATİV FASAD ÖRTÜKLƏRİ

QATQI SİSTEMLƏRİ

VENESTRO dekorativ divar məcunu

VENESTRO dekorativ divar məcunu

Məhsul sərfiyyat hesablayıcısı


Sifariş et


Çap et


MƏHSUL HAQQINDA

Akrilik kopolimer əsaslı, birkomponentli, istifadəyə hazır, rənglənə bilən dekorativ daxili divar məcunudur.

İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ

Hər cür daxili suvanmış beton, gips və s. səthlərdə istifadə olunur.

İSTİFADƏ QAYDALARI

Səthin hazırlanması: Venestro məcununun vurulacağı səthin düzgün, quru və hamar olması çox vacibdir. Boyanmadan öncə təth yapışmağa mane olan bütün növ qalıqlardan təmizlənməlidir. Əgər divar səthi düz, hamar deyilsə, divara ROKOL F-pas məcunu vurulmalıdır. 24 saat quruması üçün gözlənilməlidir. Sonra sumbata kağızı ilə cilalanmalıdır. Cilalandıqdan sonra nəm bez parça ilə divar silinməlidir, ROKOL Akrilik astar və ya Rokol Binder məhsulu ilə astarlanmalıdır. Rokol akrilik astar səthin dekorativ görüntüsündən asılı olaraq qumlu da ola bilər.

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏRİ

Tərkibi                        akrilik kopolimer

Həlledici                      istifadəyə hazırdır

Rəngi                          ağ

Sıxlığı                         1.6-1.7 kq/litr

Sərfiyyatı                    1 kq/2-2.5 m2

Quruma müddəti:    

qatlar arası                 4-6 saat

son quruma                24 saat

Saxlama müddəti        2 il

Qablaşdırma               3; 5; 10 və 25 kq plastik qablar